Nakuusaaqqat

Nakuusaaqqat er ét af NAKUUSA’s børneinddragelsesprojekter. Nakuusaaqqat fungerer lidt ligesom et elevråd, og er børn og unges talerør på landets skoler. Nakuusaaqqat giver børn og unge mulighed for indflydelse ude på skolerne – særligt når det gælder spørgsmål om deres trivsel, læring og udvikling.

Nakuusaaqqat består som udgangspunkt af 10 elever fra mellem- og ældste-trinnet, som vælges ved et demokratisk valg afholdt på skolen.

Nakuusaaqqat tager udgangspunkt i FN’s Børnekonvention, og igangsætter tiltag og aktiviteter på deres skoler, som forbedrer andre børn og unges trivsel.

Nakuusaaqqat og Meeqat Isummersorfii samarbejder for at sikre, at børn og unge på skolerne bliver hørt. Nakuusaaqqat har en lærer tilknyttet, som sørger for, at de problematikker, der bliver drøftet, bliver videresendt til det lokale Meeqqat Isummersorfii, så de kan diskutere dette på deres møder.

Årshjul

Som medlem af Nakuusaaqqat:

  • Har du særlig viden om FN’s Børnekonvention og bruger din viden til at styrke børn og unges forhold, inddragelse og medbestemmelse
  • Sætter du tiltag i gang, der styrker børn og unges trivsel på din skole
  • Deler du viden og samarbejder med Meeqqat Isummersorfii

  • Hjælper du med at synliggøre Nakuusaaqqat og motivere andre børn og unge til at engagere sig lokalt

Spørg din lærer eller inspektør, om I har Nakuusaaqqat på jeres skole.

Hvis I ønsker at oprette Nakuusaaqqat på jeres skole,
så kontakt os på info@nakuusa.gl