Børnerettigheder

Alt hvad NAKUUSA laver er baseret på FN’s Børnekonvention. Det betyder også, at alt det arbejde, børn og unge laver i Meeqqat Isummersorfii og Nakuusaqqat, også udspringer de artikler, der er i Børnekonventionen.

Artiklerne i Børnekonventionen beskriver børns rettigheder. Det betyder, at når man er under 18 år, skal voksne sørge for, at børn har et godt liv. Derfor kan man i Meeqqat Isummersorfii og Nakuusaaqqat gøre voksne opmærksomme på, hvis Børnekonventionen ikke bliver overholdt, og børns rettigheder bliver overtrådt.

At børn har rettigheder, betyder ikke, at børn skal bestemme alt selv. Det betyder, at børn har ret til, at de voksne passer på dem og har et ansvar for, at du har det godt.

At børn har rettigheder betyder, at de voksne skal inddrage barnet i de beslutninger, som vedrører barnet, og spørge barnet om, hvad vedkommende synes og føler om de ting, der sker i vedkommendes liv.

Alle børn har rettigheder, hvilket også betyder, at alle børn har ansvaret for at respektere andre børns rettigheder. Børn skal også leve op til artiklerne i FN’s Børnekonvention.

Sammen løfter vi i flok, sammen står vi meget stærkere!

FN’s Børnekonventions historie