Aktiv børneinddragelse

Er du interesseret i at skabe mere børneinddragelse i din undervisning eller lignende?

NAKUUSAs børnesyn er baseret på FNs Børnekonvention og dens grundlæggende forståelse af børn som ligeværdige borgere. Børnekonventionen betoner børns ret til indflydelse og medbestemmelse i samfundet, og fremhæver barnet som individ. Artikel 12 understreger barnets ret til at udtrykke sin holdning. Det skal deltage og have indflydelse på beslutninger, når det er til barnets bedste i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

Vi har lavet følgende guidelines til dig, der ønsker at skabe mere børneinddragelse i din hverdag:

  • Børn og voksne er ligeværdige men ikke ligestillede. Det betyder, du som voksen har ansvaret for at skabe et trygt rum for samtalen
  • Mød børn og unges stemmer med rummelighed og gensidig respekt. Det styrker samskabelse og meningsudveksling.
  • Børneinddragelse og samskabelse forudsætter at voksne i samtaler med børn tør at afgive magt og kontrol til barnet
  • Vær nysgerrig på børnenes erfaringer. Mødet med dem er en unik mulighed for, at du som voksen kan få indblik i deres verden. Så fokuser på at lytte til dem frem for at tale
  • Træd et skridt tilbage, så der bliver plads til at de som børn kan træde et skridt frem.
  • Voksne er ansvarlige for at fortælle børn og unge, hvordan deres bidrag bliver brugt efterfølgende.

Vi voksne skal lytte, respektere og betænke barnets holdninger og ønsker, men det handler ikke om, at børn skal være selvbestemmende. Børn har brug for voksnes støtte og vejledning, men børn skal kunne komme til orde samt deltage og deres holdninger skal tages alvorligt.

Ønsker du mere hjælp til hvordan du kan skabe aktiv børneinddragelse derhjemme, i din undervisning, i fritidsaktiviteter mm.? Så kontakt info@nakuusa.gl