Meeqqat Isummersorfii

Meeqqat Isummersorfi er én af NAKUUSA’s projekter, som handler om aktiv børneinddragelse. NAKUUSA har 7 Meeqqat Isummersorfii: I Avanersuaq, Avannaata, Qeqertalik, Qeqqata, Sermersooq, Kangia og Kujalleq.

Hvert Meeqqat Isummersorfii består af 10 medlemmer i alderen 13-17 år fra hele kommunen, der vælges ved et demokratisk valg. Medlemmerne sidder i en periode på 1 år, men har mulighed for at genopstille hvert år.

Årshjul

Meeqqat Isummersofi skal øge børn og unges indflydelse og medbestemmelse i deres kommune, og skabe en platform for debat. Medlemmer fra Meeqqat Isummersofi er talerør for alle børn i deres kommune, hvor de skal iværksætte konkrete tiltag, som er med at forbedre børns vilkår og øge trivslen hos børn og unge i deres kommune.

For at Meeqqat Isummersorfii ved, hvad der foregår, og hvad der er behov for i hele deres kommune, arbejder de tæt sammen med kommunens Nakuusaaqqat, som er en form for elevråd ude på skolerne. På den måde får Meeqqat Isummersorfii input fra hele kommunen. Læs mere om Nakuusaaqqat her.

Meeqqat Isummersorfii er også politisk. De bliver involveret og spurgt, når der kommer politiske tiltag, sager, handleplaner og lignende, som har noget med dem at gøre. De kan både rådgive politikere i deres egen kommunes kommunalbestyrelse, men også ved Naalakkersuisut.

Hvert år mødes alle medlemmer af Meeqqat Isummersorfii til et stort Børnetopmøde, hvor de går i dybden med et emne, og laver anbefalinger til Naalakkersuisut og borgmestrene. De voksne skal tage børns stemmer alvorligt og inddrage dem – og derfor har vi organiseret de 7 Meeqqat Isummersorfii.

Har du lyst til at være med til at skabe en forskel på børn og unge i din kommune? Så klik her og find ud af hvordan.

Som medlem af Meeqqat Isummersorfii:

  • Har du særlig viden om FN’s Børnekonvention og om, hvordan konventionen relaterer sig til børn og unges hverdag
  • Igangsætter du lokale initiativer, der styrker trivsel for børn og unge i din kommune
  • Får du børns stemme på dagsordenen både lokalt og nationalt

  • Hjælper du med at synliggøre Meeqqat Isummersorfii og motivere andre unge til at engagere sig lokalt