VORES HVERDAG

VORES STEMMER

Resolution fra NAKUUSAs Børnetopmøde 2019:

VORES HVERDAG – VORES STEMMER

Rettighedsprojekt – Pisinnaatitaaffiit pillugit iluarsartuullugu pilersaarusiaq

NAKUUSA’s Børnepanel projekt, Meeqqat Isummersorfiat, blev så anerkendt blandt mange folk, at konceptet ønskes at blive mere omfattende, således at flere børn og unge kan blive inddraget på det gode formål, netop at være med i et børnepanel, og deraf lærer bl.a. om deres rettigheder.

NAKUUSA har deraf lavet projektet ”Vores hverdag – vores stemmer”.
En strategi, hvor skolerne og kommunerne bliver inddraget ind i projekt ”Vores hverdag – vores stemmer”, og hvor projekt Meeqqat Isummersorfiat derfor bliver forankret i kommunerne.

Som på tegningen kan man se, at skolerne får etableret Nakuusaaqqat.  De skal behandle indkomne emner og bringer emner på banen til deres kommunes Børneråd, Meeqqat Isummersorfiat.

Deraf oprettes et Børneråd, Meeqqat Isummersorfiat i hver kommune, kaldes Kommunip Meeqqat Isummersorfia. De skal repræsentere kommunens børn og unge overfor kommunalbestyrelsen.

Formål:

Med dette projekt vil vi i tæt samarbejde med landets fem kommuner og landets skoler udvikle og sikre børns ret til inddragelse og medbestemmelse i henhold til FNs Konvention om Barnets Rettigheder med projektet ”Vores hverdag, vores stemmer!”.

Samarbejdet mellem parterne

Kommunalbestyrelsen, Meeqqat Isummersorfiat (MI) og Nakuusaaqqat skal have en synergi effekt, således at kommunalbestyrelsen kan sende et emne til MI til bearbejdelse, som så MI sender videre til Nakuusaaqqat til drøftelse. Nakuusaaqqat sender deres input videre til MI, som så bliver bearbejdet til videre sendelse til kommunalbestyrelserne.

NAKUUSA vil sørge for alle informationsstrømmene. Dvs. arbejdsgruppen vil modtage input fra Nakuusaaqqat på skolerne gennem lærerne og NAKUUSA sammensætte det til et dagsorden for MI. Ligeledes sørger NAKUUSA for at input fra MI kommer frem til Kommunalbestyrelserne i en form, som kan behandles hos kommunalbestyrelsen.

Scroll til toppen

NAKUUSA MI-MUT
Qinnuteqarit

Ansøg til Nakuusa MI

X