UAGUT ULLUINNARPUT

UAGUT NIPERPUT

NAKUUSAp 2019-imi ataatsimeersuarneranit aaliangersagaq atuaruk:

Uagut ulluinnarput uagut niperput

Pisinnaatitaaffiit pillugit suliniut – Pisinnaatitaaffiit pillugit iluarsartuullugu pilersaarusiaq

NAKUUSA’p Meeqqat Isummersorfeqarnera nersorneqarluarmat suliap siammarnerulernissaa kissaatigineqarpoq, taamaalilluni meeqqat inuusuttullu amerlanerit suliamut taamaattumut ilaatinneqarsinnaanngorniassammata, tassa meeqqat isummersorfiisigut, pisinnaatitaaffimminnillu ilaatigut ilikkagaqarniassammata.

Taamaalilluni NAKUUSA’p suliniut ”Uagut ulluinnarput – uagut niperput” aallartippaa.

Pilersaarusiorneq, atuarfiit kommunillu suliniummut ”Uagut ulluinnarput – uagut niperput”-mut peqataatitsisoq, meeqqat isummersorfiinik kommunini pilersitsivoq atuarfeqarfinnilu isummersorfiaqqanik pilersitsilluni.

Assimi takuneqarsinnaavoq atuarfiit Nakuusaaqqanik pilersitsisut. Taakku qulequttanik nassiussiffigineqartassapput ataatsimeerutigisartagassaannik, ataatsimiissutigisaalli kommunerisaminni Meeqqat Isummersorfianut ingerlateqqinneqartassallutik.

Nakuusaaqqat saniatigut kommunini tamani Meeqqat Isummersorfeqalissapput, (Kommunip aqqa) Meeqqat Isummersorfia-nik taaneqarlutik. Taakku kommunerisaminni meeqqat inuusuttullu sinnerlugit sassartartuussallutik.

Anguniagaq:

Uuminnga suliamik ”Uagut ulluinnarput – uagut niperput” kommunit tallimaasut qanimut taavalu atuarfiit tamaasa suleqatigalugit meeqqat Naalagaaffiit Peqatigiit Meeqqat Pillugit Aaliangersugaanni akuutinneqarnissaannut aaliangeeqataasinnaanermullu pisinnaatitaaffiat qulakkeerumavarput.

Suliqatigiinneq

Kommunalbestyrelsit, Meeqqat Isummersorfiat (MI) Nakuusaaqqallu ataqatigiissumik imaqarluartumillu suleqatigiittussaapput, taamaattumillu kommunalbestyrelsit qulequttamik MI-kkunnut nassiussisinnaapput, MI-llu Nakuusaaqqanut qulequtaq ingerlateqqissavaat ataatsimiissutigeqqusillutik. Nakuusaaqqat isummersornitik MI-nut nassiuteqqissavaat, MI-llu kommunalbestyrelsinut nalunaarusiaminnik ingerlatitseqqittassallutik.

NAKUUSA’p paasissutissat tamaasa aaqqissuussamik ingerlaartittassavai. Imaappoq, NAKUUSA’p Nakuusaaqqanit paasisussutissat tigusassavai MI-nullu eqqartugassianngorlugit ingerlateqqillugit. Assigisaannillu MI-nit nalunaarusiat kommunalbestyrelsinut apuunnissaat aamma aaqqissuuttassallugit.

Scroll to Top

NAKUUSA MI-MUT
Qinnuteqarit

Ansøg til Nakuusa MI

X