Paasititsiniaaneq

tapersersortissarsiornerlu

Paasititsiniaaneq tapersersortissarsiornerlu

2011-miilli NAKUUSA soorlu ilaatigut TV-kkut paasititsiniutinik meeqqat pisinnaatitaaffiinut FN-ip meeqqat pisinnaatitaaffiinut isumaqatigiissutaannut tunngasut aallaavigalugit paasititsiniaasarpoq.

Ukiut ingerlanerini sammisat makku tikinneqartarsimapput: angajoqqaat akisussaaffii, atuartitaanissamut pisinnaatitaaffik aammalu peqqinneq il. il. Tapersersortissarsiornitsinni atortussat assigiinngitsut saqqummersittarsimavagut.

Uani ilinniusiat nassaarineqarsinnaapput.

Paasititsiniaaneq tamatigut meeqqat inuusuttuaqqallu suleqatigalugit ingerlanneqartarpoq – isumassarsinermiit piviusunngortitsinermut. Meeqqammi pineqartillugit meeqqanik peqataatitsinissaq pingaaruteqartuaannarmat.

NAKUUSAp tapersersortissarsiorluni sulinera pillugu paasisaqarnerorusukkuit, [email protected] –mut attaveqarsinnaavutit.

Paasititsiniaanermi suliatta assersuutitai uani takuniarneqarsinnaapput.

ATAANI ATUAQQIGIT

Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit FN-ip isumaqatigiissut atuutilersippaa (ulluinnarni taaneqartarpoq Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit FN-ip isumaqatigiissutaa imaluunniit meeqqat pisinnaatitaaffii) taannalu pivoq ataatsimeersuarnermi novembarip 20-ani 1989. Meeqqat inuit pisinnaatitaaffiinit illersorneqareeraluartut atorfissaqartinneqarsimavoq meeqqat immikkut pisinnaatitaaffilernissaat.

Isumaqatigiissut nunanit 190-init atsiorneqarsimavoq taamaasillunilu nunarsuaq tamakkerlugu nunanit amerlanerpaanit isumaqatigiissutaasimalluni. Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit FN-ip isumaqatigiissutaani pisinnaatitaaffiit meeqqanut TAMANUT atuutsinneqarput sumiuussuseq, suiaassuseq,inuiaqatigiinni inissisimaneq, upperisaq piorsarsimassuserluunniit apeqqutaatinnagit. Isumaqatigiissutip oqariartuutaasa ilaat ima oqaatiginersinnaavoq, meeqqat tamarmik inuuinnarnissaminnut pisinnaatitaaffeqarput, ajunngitsumillu peqqinnartumik toqqissisimasumik ineriartorlutik peroriartornissaminnut.

Meeqqat pisinnaatitaaffeqarput atornerlugaanermit immikkoortitaanermillu illersorneqassallutik, atuarnissartik siunissaminnullu aaliangeeqataanissartik aamma pisinnaatitaaffigivaattaaq.

NAKUUSAmiit isumaqarpugut meeqqat pisinnaatitaaffii nuna tamakkerlugu inersimasunit meeqqanillu nalunnginneqarnerulernissaat pingaartuusoq. Tassami misilittakkatta takutereerpaat meeqqat pisinnaatitaaffimminnik nalunnginnittut naaggaarsinnaanerusartut kanngutsaatsuliorfigitissimagaangamillu ikiortissarsiukkajunnerusartut.

Kalaallit Nunatsinni ukiuni kingullerni meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit ilisimasaqarneq annertusiartupiloorsimavoq, maannakkullu meeqqat atuarfiani annerni atuartut affai sinnerlutik pisinnaatitaaffitik paasisimalerpaat.

Atuaruk meeqqat pisinnaatitaafii pillugit FN-ip isumaqatigiissutaa uani

Meeqqat pisinnaatitaaffii inersimasunit oqaatsit paasiuminaatsut atorlugit allanneqarpoq, immikkoortullu tamaasa paasinissaat ajornarsinnaasarpoq.

Tulliuttuni immikkoortut paasiuminartunngorlugit allatavut atuarsinnaavatit. Meeqqat pisinnaatitaaffii ukuninnga imaqarput:

Immikkoortoq 1Meeqqap suunera:

Meeqat tassaapput inuit 18-it inorlugit ukiullit, taamaattoq  nunat inatsisitigut appasinnerusumik oqartussaaffigilernermut  inatsisiliorsimappata taanna allaassaaq.

Immikkoortoq 2Naligiisitaaneq immikkoortinneqarnissamullu illersorneqarneq:

Pisinnaatitaaffiit tamavimmik meeqqanut atuupput. Meeqqat qanorluunniit immikkoortinneqarsinnaanerannut  Naalagaaffinnit illersorneqassapput.

Immikkoortoq 3Meeqqap soqutigisaanik qulakkeerinninneq:

Inuiaqatigiit aalajangertoqassatillugu meeqqat  soqutigisaannik qulakkeerinnissapput.  Naalagaaffik immikkut malittarisassanik meeqqap atugarissaarneranik qulakkeerinnittunik aalajangersaanissamut pisussaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 4Isumaqatigiissutip siunertaanik eqqortitsineq:

Naalagaaffik isumaqatigiissutip oqaasertaanik siunertaanillu malinninnissamut  pisussaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 5Angajoqqaat akisussaaffii:

Angajoqqaat meeqqamik piginnaanerannut Ineriartornissamullu periarfissaanut.  Naleqqunnerpaamik ilitsersuillutillu ikorfartuinissamut akisussaanerat, naalagaaffiup ataqqissavaa.

Immikkoortoq 6Inuunermut pisinnaatitaaffik:

Meeraq nalinginnaasumik inuunissamut  pisinnaatitaaffeqarpoq, naalagaaffiullu meeqqap inuuinnarnissaa ineriartornissaalu qulakkiissavaa.

Immikkoortoq 7Ateq innuttaassuserlu:

Meeraq inunngorsimatsiarnerani  nalunaarsorneqassaaq atitaarnissamullu,  naalagaaffimmi innuttaassuseqarnissamut  ajornanngiffiagullu angajoqqaami kikkuussusaannik ilisimannillunilu taakkunannga paarineqarnissamut pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 8Kinaassutsip illersornera:

Naalagaaffik meeqqap kinaassusaanik (atianik, naalagaaffimmi innuttaassusianik  ilaquttaminullu attaveqarneranik) illersuinissamut, pisariaqarfiatigullu atortitseqqilernissamut  pisussaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 9Angajoqqaat meeqqamik

illersuinissaat:

Meeraq angajoqqaami isumannaatsumik inuusinnaaguni, taakkunani inooqateqarnissamut pisinnaatitaaffeqarpoq. Meeraq angajoqqaami arlaat, tamaasaluunniit avissaarlugit inuuguni, angajoqqaaminik tamanik  attaveqarnissamut pisinnaatitaaffeqarpoq. Avissaartitsineq naalagaaffiup iliuuseqarnerata kingorna pippat, naalagaaffik attaveqartitseqqilernissamut pisussaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 10Ilaqutariit ataatsimoorteqqilernerat:

Meeqqap taassumaluunniit angajoqqaavisa ilaqutariit ataatsimuulersinnissaannik  qinnuteqaataata akuersaartumik, inuppalaartumik sukkasuumillu suliarinissaanut naalagaaffik pisussaaffeqarpoq. Meeraq angajoqqaavilu naalagaaffinni assigiinngitsuni najugaqarpata, meeqqap toqqaannartumik angajoqqaaminut  attaveqarnissaanut naalagaaffik pisussaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 11Aallarussineq tigumminninnerlu:

Meeqqat nunanut allanut aallarunneqartarnerat naalagaaffiup akiussavaa, angerlaanneqarnissaannillu ikiussallugit.

Immikkoortoq 12Isummanik annissisinnaanermut pisinnaatitaaffiit:

Meeraq isummaminik annissisinnaanermut, isummaminillu anitaminik ukiuni  perorsimassutsinilu naapertorlugit ataqqineqarnissamut pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 13Naqisimaneqarnani isummanik anitsisinnaatitaaneq:

Meeraq allat pisinnaatitaaffiinik innarliinanilu, Naalagaaffiup isumannaatsuunissaanik, tamallu eqqissisimanissaannik innarliinngikkuni, misigissutsiminik isummaminillu anitsinissamut pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 14Eqqarsarnissamut nalunngeqatiginnissutsimut upperisaqarnermullu kiffaanngissuseqarneq:

Meeraq nammineerluni sumik upperisaqarnissamut, upperisarsiorsinnaanermullu pisinnaatitaaffeqarpoq.  Upperisamik tassannga ilinniartinneqarneq  naalagaaffiup ataqqissavaa.

Immikkoortoq 15Peqatigiiffeqarnermut  katersuussinnaanermullu  kiffaanngissuseqarneq:

Meeraq allat pisinnaatitaaffiinik, naalagaaffiup isumannaatsuunissaanik, allalluunniit eqqissisimanissaannik innarliinngikkuni, peqatigiiffinnik katersuutsitsinissanilluunniit aallartitsisinnaanermut pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 16Nammineq ilaquttallu inuunerisa illersorneqarnerat:

Meeraq nalaatsornerinnarmik inatsisilluunniit unioqqutillugit inuunerminut, ilaqutariittulluunniit Inuunerminut akuliuffigineqarnissamut illersorneqarnissamut pisinnaatitaaffeqarpoq, tassungalu ilanngullugit allagarsiaasa isertuunneqarnissaannut aamma  pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 17Tusagassiorfiit ingerlatsineri:

Meeqqap paasissutissanik nunamineersunit  nunani allaneersunilluunniit pissarsisinnaanera naalagaaffiup qulakkiissavaa.

Immikkoortoq 18Meeqqamik perorsaaneq:

Angajoqqaat paaqqutaqartulluunniit   meeqqamik perorsaanissamut akisussaanera naalagaaffiup akuerissavaa. Naalagaaffik tamatuminnga suliaqarnermut Ilitsersuillunilu ikiuutissaaq.

Immikkoortoq 19Naalliutsinneqarsinnaanermut Illersorneqarneq:

Naalagaaffiup meeraq angajoqqaanit allanilluunniit qanorluunniit naalliutsinneqarsinnaaneranik illersussavaa. Meeraq naalliutsinneqarsimasoq naalagaaffiup ikiussavaa.

Immikkoortoq 20Meeqqat angajoqqaaqanngitsut:

Meeqqat angajoqqaaminnik annaasaqarsimasut Immaqaluunniit angajoqqaaminnik ilaquttaminnillu  avissaarsimasut immikkut illersorneqarnissaat  naalagaaffiup isumagissavaa, taakkulu allanit paarineqarnissaat,  soorlu paarineqarallarlutilluunniit  meerarsianngornissaalluunniit qulakkeerlugu.

Immikkoortoq 21Meerarsianngorneq:

Meerarsianngornerup aatsaat tamanna meeqqamut pitsaanerpaappat pisinnaanera naalagaaffiup qulakkiissavaa.

Immikkoortoq 22Meeqqat qimarnusut:

Meeqqat qimaasut, qimaasutulluunniit  isigineqalerumasut immikkut illersorneqarnissaat  naalagaaffiup isumagissavaa. Meeqqat qimaasut illersorneqarlutillu, ilaquttaminnut kattutseqqinneqarnissaannik naalagaaffiup suliniaqatigiiffiit akisussaasut ikiussavai.

Immikkoortoq 23Meeqqat innarluutillit:

Meeqqap innarluutillip, meeqqap sapinngisamik  imminut tatigaluni imartuumik avatangiisinut  peqataalluni inuunissaa periarfissinniarlugu,  pitsaanerpaamik ikiorneqarnissamik, isumattorneqarnissamik  ilinniartinneqarnissamillu pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 24Peqqissuuneq:

Meeraq peqqinnissaqarfimmit nakorsamillu  ikiorneqassaaq. Naalagaaffiup meeqqat toqusartut ikilisassavai, ileqqutoqqallu meeqqat  peqqissusaannut ajoqusiisinnaasut atorunnaarsinnissaat sulissutigissavaa.

Immikkoortoq 25Meeqqat paaqqutarineqartut  nakkutigineqarnerat:

Meeqqat meerarsiat katsorsarneqartulluunniit atugaat naalagaaffiup ataavartumik nalilersortassavai.

Immikkoortoq 26Inooqataanermi isumannaatsuuneq:

Meeraq isumannaatsumik inooqataanissamut  pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 27Inuusaaseq:

Meeraq inuusaatsimut timikkut, tarnikkut ileqqorissaarnikkut anersaakkullu ineriartortitsisumik Inuuneqarnissamut pisinnaatitaaffeqarpoq. Taamatut ineriartortitsinissaq angajoqqaat  isumagissallugu akisussaaffigaat, naalagaaffillu ikiuunnissamut pisussaatitaavoq.

Immikkoortoq 28Atuartitaaneq:

Meeraq atuartitaanissamut pisinnaatitaaffeqarpoq. Tunngaviusumik atuartitaanerup tamanut pinngitsoornani ingerlanneqartarnissaa akeqanngitsuunissaalu, kiisalu atuarfimmi naalatsitsinerup inuppalaartuunissaa naalagaaffiup qulakkiissavaa.

Immikkoortoq 29Atuartitaanermi anguniakkat:

Atuartitaanerup meeqqap inuttut ileqquinik piginnaasaanillu ineriartortinnissaa qulakkiissallugu naalagaaffik akisussaaffeqarpoq. Inuiaqatigiit Meeraq inersimasunut inuulernissaanut  piareersassavaat, inuillu pisinnaatitaaffiinik  ataqqinninnissaa siuarsarlugu, taamatullu meeqqap nammineq kulturikkut inuiaassutsikkullu pingaartitai ataqqissallugit.

Immikkoortoq 30Ikinnerussuteqartut:

Meeraq nunani inuiattut, upperisarsiortutut oqaatsitsigullu  ikinnerussuteqarluni inuuffigisamini nammineq  kulturini malillugu kiisalu nammineq upperisaminik  upperisarsiorlunilu nammineq oqaatsiminik atuinissamut pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 31Qasuersaarnissaq sunngiffeqarnerlu:

Meeraq qasuersaarnissamut, sunngiffeqarnissamut kiisalu kulturimik pilersitsiviusumillu samminninnissamik pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 32Meeqqat sulitinneqarnerat:

Meeraq peqqinnissaminut, atuartitaanissaminut ineriartornissaminullu navianartorsiortitsisumik sulinissaanut naalagaaffiup illersussavaa, naalagaaffillu meeqqat sulisinneqartut  ukiukinnerpaaffissaannik aalajangersaallunilu meeqqat naleqquttumik sulinerminni atugaqarnissaat qulakkiissavaa.

Immikkoortoq 33Ikiaroornartunik atornerluineq:

Meeraq ikiaroornartunik atuinissamut kiisalu ikiaroornartunik sanaartornermut niuernermulluunniit akuutinneqarnissamut illersorneqarnissamut pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 34Atoqatigiinnikkut atornerlunneqarneq:

Meeraq atoqatigiinnermut, naalliutsinneqarnissamut  – tassungalu ilanngullugu atortittartuutinneqarnissamut –  kiisalu atoqatigiinnernut tunngasunik assilisanik  iIaatinneqarnissamut, allatigullu inatsisit unioqqutillugit atoqatigiinnermut tunngasunut akuutinneqarnissamut illersorneqassaaq.

Immikkoortoq 35Meeqqanik niueruteqarneq aallarussinerlu:

Meeqqat aallarunneqarlutillu  niuerutigineqarsinnaanerat naalagaaffiup pinngitsoortissavaa.

Immikkoortoq 36Allatigut atornerlugaaneq:

Meeraq qanorluunniit ittunik atornerlunneqarnissamut illersorneqarnissamik pisinnaatitaaffeqarpoq.

Immikkoortoq 37Naalliutsinneqarneq pillarneqarnerlu:

Meeqqat naalliutsinneqarnatillu nikanarsarneqassanngillat, toqumik pillarneqassanatik, inuunertilluunniit naallugu  parnaarussassanngortinneqassanngillat. Meeqqat tigusarineqartut, tigummigallarneqartut parnaarunneqartulluunniit inatsisitigut ikiorneqarnissamik inuppalaartumillu iliorfigineqarnissamik pisinnaatitaaffeqarput.  Meeqqat kiffaanngissusiiarneqartut inersimasunit  avissaartillugit inissinneqarlutik, ilaquttaminnik attaveqarnissamut pisinnaatitaaffeqarput.

Immikkoortoq 38Sakkulersorluni akersuunnerit:

Sorsunnerit pillugit nunarsuarmioqatigiit  Isumaqatigiissutaat naalagaaffiup malissavai,  kiisalu meeqqat 15-it inorlugit ukiullit  toqqaannartumik sorsuunnernut  peqataatinneqannginnissaat qulakkeerlugu, soorluttaaq naalagaaffiup 15-init 18-inut ukiullit sakkutuunngortinneqartarnerat killilersimaassagaa. Meeqqat sakkulersorluni akersuunnernit kalluarneqartut tamarmik illersorneqarnissaat naalagaaffiup  isumagissavaa.

Immikkoortoq 39Ataqqinartunngortitseqqinneq:

Meeqqat sumiginnagaasimasut,  atornerlunneqarsimasut, anniartinneqarsimasut naalliutsinneqarsimasulluunniit, naapertuunnerpaamik katsorsarneqarlutik, inuiaqatigiinnut  akuliutseqqinneqarnissaat naalagaaffiup  qulakkiissavaa.

Immikkoortoq 40Eqqartuussivinni isumagineqarneq:

Meeraq allatut uppernarsaasoqarsimatinnagu pinngitsuusutut isigineqassaaq.  Meeraq eqqartuunneqarnermini ikiorneqarnissamik, naapertuilluartumillu eqqartuunneqarnissamut  pisinnaatitaaffeqarpoq. Naalagaaffiup inuusuttut inatsisinik unioqqutitsisimasut  immikkut innimittartumik pissusilersorfigissavai, pillarneqarnissamullu tunngasunut ukiukinnerpaaffissamik aalajangersaassalluni. Meeqqanik pineqaatissiinerit pillaanermik aallaaveqarnatik inuiaqatigiinnut akuulersitseqqinnissamik siunertaqassapput.

Immikkoortoq 41Meeqqamut pitsaaneq:

Naalagaaffiit nunarsuarmioqatigiillunniit inatsisaat  meeqqat pisinnaatitaaffiissa piviusunngortinnerannut  pitsaanertut inissisimasut, isumaqatigiissummi allassimasunit   sunilluunniit akimmitsinniarneqassanngillat.

Immikkoortoq 42Isumaqatigiissutip tamanit  Ilisimaneqarnissaa:

Isumaqatigiissutip meeqqanit inersimasunillu nalinginnaasumik ilisimaneqalernissaa  naalagaaffiup isumagissavaa.

Immikkoortoq 43Meeqqat pisinnaatitaaffii  pillugit suleqatigiisitamik pilersitsineq:

FN-i nunat peqataasut isumaqatigiissummik  eqqortitsinerannik malinnaasussamik immikkut  ilisimasalinnik inuttaqartumik suleqatigiissitamik pilersitsissaaq.

Immikkoortoq 44-45Suleqatigiisitamut nalunaaruteqarnissamik naalagaaffiup pisussaaffia:

Isumaqatigiissutip siunertaanik eqqortitsinermik nakkutilliineq.

Immikkoortoq 46-54Isumaqatigiissummik atsiorneq,  akuersissuteqarneq, atortuulersitsineq  allallu ilusianut attuumassuteqartut.
Scroll to Top