Projekt

Vores hverdag – vores stemmer

“Vores hverdag – vores stemmer”

”Vores hverdag, vores stemmer” er et stort projekt, hvor vi arbejder sammen med landets kommuner, skoler og elever. I tæt samarbejde med landets fire kommuner udvikler og sikrer vi børns ret til inddragelse og medbestemmelse i forhold, der vedrører dem. Det har de nemlig ret.

Med projektet bringes børnenes indflydelse ned på et lokalt og kommunalt niveau – altså der, hvor beslutninger, der vedrører børnenes nære hverdag, træffes.

Projektet består af fire kommunale børneråd, hvor der er mellem 10 og 15 unge medlemmer, der mødes nogle gange om året for at diskutere de forslag og meninger, der kommer fra rettighedsrådene i deres kommunes skoler. I skolerne bliver Rettighedsrådenes arbejde koordineret af rettighedslærere.

De fire kommunale børneråd er bindeled mellem landets elever og de fire kommunalbestyrelser.

NAKUUSA binder hele projektet sammen og sørger for at informationerne når alle projektets dele.

Kontakt os på [email protected], hvis du vil vide mere om projektet.

Læs mere nedenunder

I alle landets fem kommuner skal der findes et Børneråd med 10 til 15 medlemmer. Medlemmerne af rådene samles flere gange om året, hvor de arbejder med anbefalingerne fra Rettighedsrådene rundt omkring på deres kommunes skoler.

Deres arbejde munder ud i anbefalinger, der kan styrke børn stemme og rettigheder, som gives videre til kommunen.

De nuværende fire kommunale Børneråd mødes også én gang om året til et fælles Børnetopmøde, hvor de diskutere og arbejder med børns rettigheder.

Resultatet af Børnetopmødet i 2016 var 16 anbefalinger til en bedre skolegang for alle landets børn. Anbefalingerne blev sendt til minister for uddannelse og landets kommunalbestyrelser. Du kan læse de 16 anbefalinger (Link kommer snart).

På mange af landets skoler findes et Nakuusaaqqat (rettighedsråd), hvor medlemmerne er elever fra skolens ældste klasser. På de mindre skoler er der også medlemmer fra mellem- og yngstetrinnet.

Rettighedsrådene mødes typisk en gang i måneden, hvor de arbejder med rettighedsrelaterede emner, såsom retten til en god skolegang og undervisning.

Møderne bliver koordineret af skolen rettighedslærer og deres arbejde bliver sendt til deres kommunes børneråd, som samler de forskellige rettighedsråd input og sender videre til kommunalbestyrelsen.

I løbet af 2015 og 2016 har en række lærere fra mange af landets skoler styrket deres viden om børns rettigheder og Børnekonventionen i et kursus tilbudt af NAKUUSA. Kurset har givet lærerne en større viden om og forståelse for børns rettigheder, som de giver videre til deres elever og rettighedsrådene. I det daglige sørger de for at rådet på skolen fungerer i tæt samarbejde med og coaching fra NAKUUSA.

”Jeg synes at ALLE lærere skulle have et kursus med NAKUUSA! Jeg har fået redskaber og lyst til at inddrage børn og elever på en helt anden måde i mit arbejde som lærer. Der følger også ansvar med rettigheder og det glæder jeg mig helt vildt til at arbejde med eleverne om! ” Citat, rettighedslærer.

Scroll til toppen

NAKUUSA MI-MUT
Qinnuteqarit

Ansøg til Nakuusa MI