Projekt

Ullut Tamaasa

Ullut tamaasa

Hvert tredje barn bliver udsat for overgreb – det kan vi sammen gøre noget ved! NAKUUSAs indsats ULLUT TAMAASA handler om, at DU kan gøre en forskel for et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, ved at være opmærksom og reagere.

HVER DAG kan blive en bedre dag – hvis du handler på din viden eller mistanke ved at underrette kommunen, så barnet kan få den rigtige hjælp (læs mere i afsnittet “Hvad betyder underretningspligt?“).

HVER DAG skal vi passe på hinanden. HVER DAG tæller for et barn, der har været udsat for overgreb.

NAKUUSAs indsats ULLUT TAMAASA handler om, at DU kan gøre en forskel for et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, ved at være opmærksom og reagere.

Hvert tredje barn er udsat for overgreb her i landet. På verdensplan er det hvert tiende barn.

Men hvad er et seksuelt overgreb?

 • Overgreb kan ske uden kropslig kontakt mellem krænker og barn, fx ved seksuelt betonet snak, chat, over internettet, blottelse, pornofilm, overværelse af seksuelle handlinger mellem andre
 • Overgreb kan indebære kropslig kontakt mellem krænker og barn, fx ved beføling af barnet udenpå kroppen inkl. kønsorganer, tungekys, at barnet må onanere den voksne o.l.
 • Overgreb kan indebære indtrængen, fx ved vaginalt, analt og oralt samleje, samlejelignende handlinger, indtrængen af fingre, genstande og ved vold.

OVERGREB ER ALDRIG BARNETS SKYLD!

Overgreb kan udføres af nogen barnet kender (f.eks. familiemedlemmer, kærester eller venner) eller ukendte. Det er normalt for et barn at være i tvivl. Her kan du se hvem du og barnet kan kontakte for hjælp (link til afsnittet ”Hvad gør jeg, hvis jeg har viden eller mistanke?” og ”Få hjælp/rådgivningstelefoner”)

Det allervigtigste er at du handler på din mistanke eller viden.

HVER DAG tæller!

Hvis du har mistanke eller viden om at et barn, du kender, har været udsat for overgreb, skal du reagere ved at underrette kommunen. Du kan læse mere om underretningspligt her (Link til afsnittet ”Hvad betyder underretningspligt?”)

Et barn, der udsættes for seksuelle overgreb, kan vise tegn, som du skal reagere på. Vær særlig opmærksom på følgende tegn:

 • Angst
 • Indelukkethed
 • Spiseforstyrrelser – mister appetitten eller overspiser
 • Aggressiv og selvdestruktiv opførsel
 • Grænseløshed over for sig selv og andre
 • Begyndende misbrug
 • Optagethed af sex eller seksuel adfærd, der ikke er aldersvarende.

Hvis du ser tegnene hos et barn, behøver det ikke betyde, at barnet har været udsat for overgreb, men uanset hvad skal du reagere, da det kan være tegn på mistrivsel, og barnet har brug for hjælp.

Her kan du læse mere om, hvilke tegn du skal være opmærksom på. http://www.saaffik.gl/grupper/professionel/ernumanassutsimut-uuttuut/

Kilde: Saaffik

Alle voksne har ifølge loven underretningspligt!

Underretningspligt betyder, at du har pligt til at give de sociale myndigheder besked, hvis du har mistanke eller viden om, at et barn udsættes for omsorgssvigt eller seksuelle overgreb.

Myndighederne er forpligtiget til at lave en undersøgelse på baggrund af din underretning, for at sikre barnet den bedste hjælp. Du kan underrette din kommune ved at skrive eller ringe. Det er også muligt at underrette anonymt.

På din kommunes hjemmeside, kan du se, hvor du skal sende din underretning hen.

Du kan også kontakte kommunerne telefonisk:

Kommuneqarfik Sermersooqtlf.: 367000
Kommune Kujalleqtlf.: 704100
Qeqqata Kommuniatlf.: 702100
Avannaata Kommuniatlf.: 70 18 00
Kommune Qeqertaliktlf.: 70 19 00

 

 

 

 

 

 

I akutte tilfælde kan der ringes til socialvagten om aftenen/natten.

Qaanaaqtlf.: 499359
Upernaviktlf.:590208
Uummannaqtlf.: 549522
Qeqertarsuaqtlf.: 541394
Ilulissattlf.: 530917
Qasigiannguittlf.: 540430
Kangaatsiaqtlf.: 586897
Aasiaattlf.: 536132
Sisimiuttlf.: 530197
Maniitsoqtlf.: 487200
Nuuktlf.: 555731
Paamiuttlf.: 532298
Qaqortoqtlf.: 493435
Narsaqtlf.: 497203
Nanortaliktlf.: 537541
Tasiilaqtlf.: 598220
Ittoqortoormiittlf.: 599101
Qeqertarsuatsiaattlf.: 482822
 

Hvis et barn betror sig til dig, så kan det være godt at huske på følgende:

 • Lyt og vis medfølelse
 • Mange, der har oplevet overgreb, kan føle skam og være bange for, at det er deres egen skyld. Fortæl at det ALDRIG er barnets skyld.
 • Bevar roen og afbryd ikke.
 • Spørg ikke ind til detaljer – du skal bare lytte. Ikke være behandler.
 • Tag det ikke personligt, hvis du bliver afvist, når du vil hjælpe.
 • Fortæl ,at du bringer din viden videre, så barnet eller den unge kan få hjælp. Hold fast i at overgrebet skal meldes til myndighederne. Du hjælper IKKE barnet ved at holde det hemmeligt.

Hvis overgrebet lige er sket, skal du kontakte politiet, som kan fortælle dig, hvordan du skal forholde dig.

På din kommunes hjemmeside kan du se, hvor du skal henvende dig, hvis du har er bekymret for et barn.

Du kan også kontakte kommunerne telefonisk:

Kommuneqarfik Sermersooqtlf.: 367000
Kommune Kujalleqtlf.: 704100
Qeqqata Kommuniatlf.: 702100
Avannaata Kommuniatlf.: 70 18 00
Kommune Qeqertalik:tlf.: 70 19 00

 

 

 

 

 

 

Hvis overgrebet lige er sket, skal du kontakte politiet, som kan fortælle dig, hvordan du skal forholde dig.

I akutte tilfælde kan der ringes til socialvagten om aftenen/natten

Qaanaaqtlf.: 499359
Upernaviktlf.:590208
Uummannaqtlf.: 549522
Qeqertarsuaqtlf.: 541394
Ilulissattlf.: 530917
Qasigiannguittlf.: 540430
Kangaatsiaqtlf.: 586897
Aasiaattlf.: 536132
Sisimiuttlf.: 530197
Maniitsoqtlf.: 487200
Nuuktlf.: 555731
Paamiuttlf.: 532298
Qaqortoqtlf.: 493435
Narsaqtlf.: 497203
Nanortaliktlf.: 537541
Tasiilaqtlf.: 598220
Ittoqortoormiittlf.: 599101
Qeqertarsuatsiaattlf.: 482822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du er barn, kan du benytte dig af følgende rådgivningslinjer:

Tusaannga – tlf. 801180, sms 1899
Tusaannga har åbent alle ugens dage fra 16.00-22.00 og er anonymt og gratis at kontakte. Alle børn, unge og voksne, som har brug for at tale eller skrive med nogen, kan kontakte Tusaannga. Der sidder rådgivere klar til at hjælpe og rådgive dig om dine problemer, om disse så er store eller små. Ingen skal sidde alene med sine problemer. Vi hører dig.

 

Hvis du er voksen, kan du benytte dig af følgende rådgivningslinjer:

Tusaannga – tlf. 801180, sms 1899
Tusaannga har åbent alle ugens dage fra 16.00-22.00 og er anonymt og gratis at kontakte. Alle børn, unge og voksne, som har brug for at tale eller skrive med nogen, kan kontakte Tusaannga. Der sidder rådgivere klar til at hjælpe og rådgive dig om dine problemer, om disse så er store eller små. Ingen skal sidde alene med sine problemer. Vi hører dig.

 

Hvis du er barn, kan du benytte dig af følgende rådgivningslinjer:

Tusaannga – tlf. 801180, sms 1899
Tusaannga har åbent alle ugens dage fra 16.00-22.00 og er anonymt og gratis at kontakte. Alle børn, unge og voksne, som har brug for at tale eller skrive med nogen, kan kontakte Tusaannga. Der sidder rådgivere klar til at hjælpe og rådgive dig om dine problemer, om disse så er store eller små. Ingen skal sidde alene med sine problemer. Vi hører dig.

 

Hvis du er voksen, kan du benytte dig af følgende rådgivningslinjer:

Tusaannga – tlf. 801180, sms 1899
Tusaannga har åbent alle ugens dage fra 16.00-22.00 og er anonymt og gratis at kontakte. Alle børn, unge og voksne, som har brug for at tale eller skrive med nogen, kan kontakte Tusaannga. Der sidder rådgivere klar til at hjælpe og rådgive dig om dine problemer, om disse så er store eller små. Ingen skal sidde alene med sine problemer. Vi hører dig.

I vores land er der desværre alt for mange drenge og piger der udsættes for seksuelle overgreb. Det er forbudt og vi vil kæmpe for at det stopper. NAKUUSAs kampagne ULLUT TAMAASA vil gøre alle voksne opmærksomme på, at de kan og skal hjælpe, hvis de ved eller har mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb.

Et seksuelt overgreb er en seksuel handling, hvor den ene person er for ung eller ikke ønsker at deltage. Et seksuelt overgreb kan f.eks. være med ord, beføling på kroppen, at se på sex mellem voksne, onani, samleje eller forsøg på det.

Overgreb kan ske med nogen, man kender (f.eks. familiemedlemmer, kærester eller venner), men det kan også være nogen, man ikke kender. Uanset hvad er det altid vigtig at snakke med nogen om det. Det kan få store konsekvenser for resten af livet, hvis man ikke får hjælp.

Det er normalt at være i tvivl, om man har oplevet et seksuelt overgreb. Hvis man er i tvivl, så skal man søge hjælp. Hvis man fortæller en voksen om det, har de pligt til at sørge for, at man får hjælp. Det betyder at de skal fortælle politiet eller kommunen om det. Man kan fortælle det til en lærer, sygeplejerske eller en anden voksen, som man stoler på. De har pligt til at hjælpe.

Har du eller én af dine venner oplevet overgreb, eller er du i tvivl, så kan du få hjælp til hvad du skal gøre her:

Tusaannga – tlf. 801180, sms 1899
Tusaannga har åbent alle ugens dage fra 16.00-22.00 og er anonymt og gratis at kontakte. Alle børn, unge og voksne, som har brug for at tale eller skrive med nogen, kan kontakte Tusaannga. Der sidder rådgivere klar til at hjælpe og rådgive dig om dine problemer, om disse så er store eller små. Ingen skal sidde alene med sine problemer. Vi hører dig.

Kampagnen ”ULLUT TAMAASA”s elementer

Her kan man se film og brochure osv.

Scroll til toppen