NAKUUSA’s

Historie

NAKUUSA’s Historie

Selvstyret i Grønland og UNICEF Danmark indgik i august 2010 en samarbejdsaftale med formålet at styrke børns vilkår og rettigheder.

Målet er at skabe de bedst tænkelige muligheder for børns opvækst og udvikling i Grønland. Samarbejdsaftalen der begyndte den 1. januar 2011, løber over en periode på 5 år.

Over de seneste år har forskellige undersøgelser vist, at en stor gruppe af børn og unge i Grønland har det svært. Det er blandt andet dokumenteret i en undersøgelse af Else Christensen fra 2009.

Den viser blandt andet at omkring en tredjedel af børnene i Grønland har alvorlige vanskeligheder, som spænder over et bredt spektrum lige fra drillerier i skolen til omsorgssvigt, misbrug med mere. På baggrund af denne og andre undersøgelser var det naturligt for

Grønlands Selvstyre at iværksætte en langsigtet plan for at forbedre børnenes vilkår og sikre deres rettigheder i henhold til FNs Børnekonvention. Selvstyret indbød derfor UNICEF som partner i indsatsen Grønlands børn. Som verdens ledende børneorganisation har UNICEF mange års erfaringer med at understøtte og sikre børn deres grundlæggende rettigheder. Samarbejdet mellem Selvstyret og UNICEF tager afsæt i respekt for og anerkendelse af Grønlands samfundskultur og historie. Der har indledningsvist været afholdt møder med frivillige organisationer, private virksomheder og andre vigtige aktører, og der har været stor opbakning til projektet.

Du kan se samarbejdsaftalerne til højre:

UNICEF Dk og Naalakkersuisut indgik derfor et samarbejdsprojekt, NAKUUSA, som primært skal arbejde med, at børn og unge bliver hørt i samfundet, og at børn og unge derved skal medinddrages i forhold som vedrører dem.

NAKUUSA afholdt det første børnetopmøde i 2011, i Ilulissat, med 40 børn, hvor 10 af de 40 blev NAKUUSA’s børnepanelsmedlemmer.

De 10 medlemmer afholdt deres sidste topmøde i Sisimiut i 2015, hvor de skrev en rapport til FN’s Børnekomité, som du kan læse her

Efter 2015 indgik Naalakkersuisut og UNICEF Dk en ny aftale. Der var et ønske fra begge parter, at det succesfulde projekt med et børnepanelet skal videreudvikles, således at flere børn og unge får mulighed for at blive inddraget. Her kan du læse mere om den nye model af “Vores hverdag – vores stemmer

Samarbejdsaftale mellem Naalakkersuisut og UNICEF Danmark

Samarbejdsaftale mellem Grønlands Selvstyre og UNICEF

Scroll til toppen

NAKUUSA MI-MUT
Qinnuteqarit

Ansøg til Nakuusa MI

X