NAKUUSA's Historie
Historien bag NAKUUSA

BANG201105 MG 7937 0

Selvstyret i Grønland og UNICEF Danmark indgik i august 2010 en samarbejdsaftale med formålet at styrke børns vilkår og rettigheder. Målet er at skabe de bedst tænkelige muligheder for børns opvækst og udvikling i Grønland. Samarbejdsaftalen der begyndte den 1. januar 2011, løber over en periode på 5 år.

Over de seneste år har forskellige undersøgelser vist, at en stor gruppe af børn og unge i Grønland har det svært. Det er blandt andet dokumenteret i en undersøgelse af Else Christensen fra 2009. Den viser blandt andet at omkring en tredjedel af børnene i Grønland har alvorlige vanskeligheder, som spænder over et bredt spektrum lige fra drillerier i skolen til omsorgssvigt, misbrug med mere. På baggrund af denne og andre undersøgelser var det naturligt for Grønlands Selvstyre at iværksætte en langsigtet plan for at forbedre børnenes vilkår og sikre deres rettigheder i henhold til FNs Børnekonvention. Selvstyret indbød derfor UNICEF som partner i indsatsen Grønlands børn. Som verdens ledende børneorganisation har UNICEF mange års erfaringer med at understøtte og sikre børn deres grundlæggende rettigheder. Samarbejdet mellem Selvstyret og UNICEF tager afsæt i respekt for og anerkendelse af Grønlands samfundskultur og historie. Der har indledningsvist været afholdt møder med frivillige organisationer, private virksomheder og andre vigtige aktører, og der har været stor opbakning til projektet.

Læs Samarbejdsaftalen

HER

Følg os på facebook

Kontakt os

NAKUUSA
Departementet for Familie,Kultur,Kirke og Ligestilling
Adresse
Postboks 260, 3900 Nuuk
Telefon
(+299) 34 50 00
E-mail
info@nakuusa.dk