Om børnekonvention
Læs mere om børnekonventionen

Om Børnekonventionen

FN vedtog Konventionen om Barnets Rettigheder (i daglig tale taler vi den Børnekonventionen eller Børns Rettigheder) ved en generalforsamling den 20. november 1989. Børn var allerede omfattet af de generelle menneskerettigheder, men der var brug for særlige rettigheder for børn. 

Mere end 190 lande har skrevet under, hvilket gør det til den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion og kultur. Konventionens ordlyd siger blandt andet, at alle børn har ret til at overleve, til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig.

Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at komme i skole og få indflydelse på deres fremtid.

NAKUUSA synes det er vigtigt at gøre Børnekonventionen bedre kendt af både voksne og børn i hele landet. Det er nemlig vores erfaring at børn, der kender deres rettigheder, har nemmere ved at sige fra og søge hjælp, hvis de bliver krænket.

I Grønland er kendskabet til Børnekonventionen steget meget de sidste år, og nu kender over halvdelen af de ældre skolebørn deres rettigheder.

Læs Børnekonventionen her

Følg os på facebook

Kontakt os

NAKUUSA
Departementet for Familie,Kultur,Kirke og Ligestilling
Adresse
Postboks 260, 3900 Nuuk
Telefon
(+299) 34 50 00
E-mail
info@nakuusa.dk